Batymetria.pl

Jezioro Śniardwy 2005 - Rezultaty

Efektem ostatecznym przeprowadzonych pomiarów batymetrycznych jest wiarygodny, najnowszy model dna oraz aktualna mapa batymetryczna jeziora Śniardwy.

Niezwykle prezentuje się fragment modelu przestrzennego dna wykonanego na podstawie współczesnych pomiarów. Obszar ten obejmuje okolice Wyspy Pajęczej i wyspy Czarci Ostrów.

Na bazie 360 tysięcy pikiet pomiarowych opracowano mapę batymetryczną jeziora w skali 1:30 000. Mapa w postaci papierowej została wydana w 3000 egzemplarzach i jest dostępna w sprzedaży. Więcej informacji o tym gdzie można nabyć aktualną mapę batymetryczną jezora Śniardwy można znależć na stronie KGSIN.

Na podstawie opracowanej mapy jeziora oraz wizualizacji w postaci numerycznego modelu terenu (NMT) można powiedzieć, iż zbiornik wodny charakteryzuje się niezmiernie urozmaiconym i zmiennym ukształtowaniem dna.

Należy zwrócić uwagę, iż jest to pierwszy w historii tak szczegółowy i wiarygodny pomiar Jeziora Śniardwy. Aby stwierdzić różnice w stosunku do dotychczasowych opracowań wystarczy porównać przedstawiony model dna z okolic Wyspy Pajęczej i Czarciego Ostrowu z jakąkolwiek inną mapą.

Fragmenty najbardziej aktualnej mapy batymetrycznej Jeziora Śniardwy:

1. zatoka w okolicach Księdzowskiego Rogu i Mazurskiej Służby Ratowniczej:

2. Miałka górka:

3. Rafy bliźniacze:

Podczas kampanii pomiarowej na Śniardwach wykonano także pomiar linii występowania trzciny. Zarejestrowano również około 300 płytkich miejsc, które ze względu na kamienie i głazy są niezmiernie niebezpieczne dla żeglugi. Miejsca te są naniesione na niniejszej mapie.

Na podstawie wykonanego sondażu hydroakustycznego i opracowań wykonano papierową mapę turystyczną dla żeglarzy i wędkarzy:

Mapę opracowano we współpracy z Pracownią Kartografii Cyfrowej "Digikart".

Copyright © DAP, Designed by INFEO.