Batymetria.pl

Jezioro Śniardwy 2005 - Wykonanie pomiarów

Podstawowe pomiary na jeziorze prowadzono na profilach zaprojektowanych w kierunkach północ-południe w odstępach 50 m. Wyznaczana w czasie rzeczywistym pozycja jednostki pływającej umożliwiła precyzyjną nawigację łodzi po wcześniej zaprojektowanych profilach pomiarowych. W miejscach niebezpiecznych dla żeglugi wykonywano pomiar bardziej szczegółowy.

Pomiary Jeziora Śniardwy wykonano w roku 2005 w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień. Całą kampanię pomiarową przeprowadził zespół Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Kampanią pomiarową kierował dr. inż. Dariusz Popielarczyk. W wyniku 31 dni pomiarowych zebrano surowe dane z około 350 profili podstawowych o łącznej długości około 2000 km. Wieloosobowy zespół opracował dane terenowe, zweryfikował echogramy oraz wykonał obliczenia związane z filtracją pomiarów głębokości i przygotowaniem danych do tworzenia numerycznego modelu dna zbiornika wodnego. Jezioro Śniardwy posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę dna, przypominającą często głębokie kaniony, zagłębienia, strome wzniesienia. Szczególnie niebezpieczne są nowo odkryte głazy i rafy kamienne. Można zauważyć znaczne różnice prawdziwego kształtu dna Jeziora Śniardwy w stosunku do treści map tego jeziora powszechnie do tej pory dostępnych. Zarejestrowane w czasie sondaży echogramy pokazują niemalże księżycowy krajobraz.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.