Batymetria.pl

Kraina wielkich jezior mazurskich

Wielkie Jeziora Mazurskie - Cud natury!

Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski. Jest to największy w Polsce zespół połączonych kanałami jezior, które tworzą szlak wodny o niepowtarzalnym uroku. Bogactwo fauny i flory sprawia, że krajobraz tego regionu wyróżnia się na tle pozostałych regionów Polski.

Wielkie Jeziora Mazurskie leżą we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, ograniczone są kompleksami Puszczy Piskiej (od południa) i Puszczy Boreckiej (od wschodu). Na północy obszar graniczy z Krainą Węgorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim. Krajobraz kształtował się podczas fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Jeziora połączone są systemem kanałów i mają wyrównany poziom wód na wysokości 116 m n.p.m.. Wody z jezior odpływają w dwóch kierunkach - poprzez rzekę Węgorapę wypływającą z jeziora Mamry do rzeki Pregoły oraz za pośrednictwem Pisy (wypływającej z jeziora Roś), poprzez Narew - do Wisły.

Na terenie Krainy Wielkich Jezior istnieje kilka rezerwatów krajobrazowych, florystycznych, faunistycznych i leśnych. Do rezerwatów krajobrazowych należy półwysep Fuledzki Róg (40 ha) w kompleksie jeziornym Mamr, pomiędzy jeziorem Dargin a jeziorem Dobskie. Rezerwatem krajobrazowym o ogólnej powierzchni 214 ha, jest także kilkadziesiąt wysp leżących w granicach kompleksu jeziornego Mamr. Wysoki Ostrów na jeziorze Dobskie nosi też nazwę Wyspy Kormoranów, ponieważ znajduje się tam kolonia tych ptaków. Na Półwyspie Sztynorckim nad jeziorem Mamry istnieje ponadto rezerwat leśny Mokre (7 ha). Jest to fragment łęgu wiązowo-jesionowego, stanowiącego pewną osobliwość w tamtejszych warunkach geograficznych.

Na wschodnim brzegu kompleksu jeziornego Mamr ochroną objęto torfowisko Pierkunowo (3,5 ha) z gatunkami roślin, charakterystycznymi dla torfowiska wysokiego i przejściowego. W rejonie jeziora Śniardwy istnieją natomiast dwa rezerwaty faunistyczne: jezioro Łuknajno (623 ha) i Czapliniec, położone na wschód od Mikołajek. Łuknajno nazywane bywa Jeziorem Łabędzim, ponieważ gnieździ się tutaj ponad tysiąc łabędzi niemych, co sprawia, że jest to jedno z największych w Europie skupisk tych ptaków. Rezerwat Czapliniec (12,5 ha) położony jest w borze sosnowym na wschodnim brzegu jeziora Łuknajno i utworzony został dla ochrony kolonii czapli siwej. W lasach położonych w sąsiedztwie żyją również orły bieliki i orły przednie.

Innym walorem turystyczno-rekreacyjnym północnych Mazur jest Puszcza Borecka - jedyna w regionie pozostałość lasu pierwotnego. Najwartościowsze fragmenty liczącej 250 km2 puszczy objęto ochroną - istnieją tutaj 4 rezerwaty o łącznej powierzchni ponad 650 ha. Na południu Pojezierza Mazurskiego znajduje się Puszcza Piska - jest to największy kompleks leśny na tym terenie. Porastają ją głównie bory sosnowo-świerkowe z dużym udziałem gatunków liściastych. Charakterystyczny dla Puszczy Piskiej jest brak buka, który na tym terenie zastępuje grab.

Na obszarze Mazur istnieje wiele kombinacji szlaków wodnych. Jedne biegną z Giżycka do Węgorzowa, inne z Rynu do Mikołajek, bądź z Mikołajek do Rucianego – Nidy. Jest jednak jeden najdłuższy szlak żeglarski, który ciągnie się z północny aż na południe. Zwany jest on Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich i uważany jest za główny szlak żeglarski Mazur. Rozpoczyna się on na północy na jeziorze Mamry, które poprzez jezioro Kirsajty połączone jest z rozległym jeziorem Dargin. Dalej, płynąc na południe poprzez jezioro Kisajno, dociera się do jeziora Niegocin, które poprzez kanały i jeziora rynnowe Jagodne, Szymon oraz Tałtowisko, przechodzi w jezioro Tałty. Na wschód od jeziora Tałty znajduje się jezioro Mikołajkie. Z kolei na południowy wschód od Mikołajskiego położone jest największe w Polsce jezioro Śniardwy. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich zamyka jezioro Roś. Dużym zainteresowaniem żeglarzyi wędkarzy cieszą się także jeziora: Ryńskie, Bełdany czy Nidzkie.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to niewątpliwie jeden z najciekawszych i najpiękniejszych zakątków Polski. Jeziora wraz z łączącymi je kanałami, od Węgorzewa po Pisz stanowią ogromną atrakcję turystyczną dla żeglarzy, turystów, wędkarzy oraz amatorów pozostałych sportów wodnych.

Wykorzystując ten jedyny w swoim rodzaju szlak żeglowny możemy zaplanować wyprawę drogą wodną z Węgorzowa poprzez szlak WJM do Pisza a następnie poprzez Pisę, Narew, Wisłę aż do Bałtyku.

Kraina jezior mazurskich to centrum rekreacji wodnej dla turystów z Polski i z całego świata. Niestety wiele zbiorników posiada niebezpieczne płycizny usłane głazami stanowiąc istotne zagrożenie dla turystyki i żeglugi śródlądowej. Bezpieczna nawigacja wymaga aktualnych map batymetrycznych uzupełnionych przestrzennymi wizualizacjami dna a także informacji o zagrożeniach związanych z przeszkodami podwodnymi.

batymetria.pl oferuje Państwu szereg cennych informacji o ciekawych projektach naukowo-badwaczych oraz badawczo-wdrożeniowych związanych z batymetrią śródlądową.

W jednym z działów przedstawiono analizę istniejących materiałów kartograficznych, map turystycznych i przewodników  dotyczących akwenów Szlaku Wielkich jezior Mazurskich. Odniesiono się także do archiwalnych materiałów oraz współczesnych opracowań, które powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się i transport po powyższych śródlądowych zbiornikach wodnych.

Opracowanie wykonali: Joanna Gosztowtt, Dariusz Popielarczyk, Katarzyna Urbańska.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.