Batymetria.pl

Narew Twierdza Modlin 2016

Naukowcy i studenci z Zespołu Geodezji Satelitarnej i Nawigacji z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, UWM w Olsztynie przeprowadził pomiary batymetryczne na Rzece Narew w okolicach Twierdzy i Spichlerza Modlin wraz z zespołem badawczym Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego Humanica z Instytutu Archeologii UW.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.