Batymetria.pl

Jezioro Śniardwy 2005 - Opracowanie danych

W ciągu 31 dni pomiarowych zebrano surowe dane około 350 profili podstawowych o łącznej długości około 2000 km. W ciągu tych wszystkich dni pomiaru 9 dni przeznaczono na inwentaryzację linii brzegowej i linii trzcin oraz wysp trzcinowych.

Trajektorie sondażu hydroakustycznego jeziora Śniardwy

Otrzymane wyniki z pomiarów opracowano, wykonano weryfikację danych z echogramami.

Fragment echogramu

Surowe dane batymetryczne

Opracowano także linię występowania trzcin oraz warstwę tematyczna z aktualnym położeniem miejsc niebezpiecznych.

Aktualna linia trzcin i rafy kamienne

Ostatecznie uzyskano zbiór punktów wyjściowych (współrzędne i głębokości zredukowane do wspólnego poziomu lustra wody) wykorzystane do opracowania najnowszej mapy batyumetrycznej jeziora Śniardwy. 

Copyright © DAP, Designed by INFEO.