Batymetria.pl

Wykaz projektów

Od 1999 roku zespół naukowo-badawczy Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji zrealizował  wiele ciekawych projektów związanych z pomiarami batymetrycznumi cieków i śródlądowych zbiorników wodnych. Wykaz wykonanych projektów przedstawiamy poniżej.

 1. Jezioro Kortowskie (ok. 90 ha), Olsztyn. Wykonanie pomiarów batymetrycznych, badań fizyko-chemicznych wody, opracowanie danych, wykonanie mapy batymetrycznej (1999).
 2. Jezioro Warszyn (ok. 45 ha), Zaborski Park Krajobrazowy. Wykonanie pomiarów batymetrycznych, opracowanie danych, wykonanie mapy batymetrycznej (2002).
 3. Jezioro Dywity (18 ha), Olsztyn. Przeprowadzenie pomiarów batymetrycznych, opracowanie surowych danych pomiarowych (2003).
 4. Jezioro Krzywe (Ukiel) (412 ha), Olsztyn. Wykonanie sondażu hydroakustycznego części jeziora, opracowanie surowych danych pomiarowych (2003).
 5. Jezioro Dargin, Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Pomiary z wykorzystaniem sonaru holowanego (2005).
 6. Jezioro Śniardwy (10,177.44 ha), Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Wykonanie aktualnych pomiarów batymetrycznych największego jeziora w Polsce (2005).
 7. Jezioro Raduń (ok. 227 ha), Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Badanie kształtu dna Jeziora Raduń z zastosowaniem satelitarnych technik pozycjonowania GPS(2005).
 8. Jezioro Kisajno (ok. 1900 ha), Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Wykonanie aktualnych pomiarów batymetrycznych, opracowanie surowych danych (2006).
 9. Jezioro Krzywe (Ukiel) (412 ha), Olsztyn.  Wykonanie sondażu hydroakustycznego, opracowanie surowych danych pomiarowych (2006).
 10. Jezioro Łuknajno (680 ha). RezerwatBiosfery UNESCO. Wykonanie pomiarów batymetrycznych Jeziora Łuknajno. Opracowanie danych i wykonanie mapy batymetrycznej (2006).
 11. Jezioro Skanda (ok. 50 ha), Olsztyn.  Wykonanie sondażu hydroakustycznego, opracowanie surowych danych pomiarowych (2007).
 12. Jezioro Kamienne (ok. 99 ha). Badanie kształtu dna Jeziora Kamienne - górnego zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo z zastosowaniem satelitarnych technik pozycjonowania GPS oraz systemu hydrograficznego(2007).
 13. Jezioro Dargin (ok. 3030 ha). Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Wykonanie sondażu hydroakustycznego, opracowanie surowych danych pomiarowych (2007-2009).
 14. Jezioro Wadąg (ok. 494 ha). Wykonanie pomiarów batymetrycznych (fragment jeziora). Opracowanie surowych danych (2008, 2010).
 15. Jezioro Kisajno (ok. 1896 ha). Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Wykonanie sondażu hydroakustycznego, opracowanie surowych danych pomiarowych (2009-2010).
 16. Rzeka Łyna. Olsztyn. Wykonanie podłużnego profilu dna (2010).
 17. Rzeka Wisła. Badanie kształtu dna fragmentu rzeki Wisły za Elektrownią Włocławek z zastosowaniem satelitarnych technik pozycjonowania GPS oraz systemu hydrograficznego (2008-2011).
 18. Jezioro Świętajno (Narty) (ok. 175 ha). Wykonanie sondażu hydroakustycznego fragmentu jeziora. Wykonanie nawigacji podwodnej z wykorzystaniem odbiornika GPS Thales Mobile Mapper. Inwentaryzacja zatopionych obiektów (2008).
 19. Jezioro Łęsk (Kulka) (ok. 116 ha). Wykonanie nawigacji podwodnej z wykorzystaniem odbiornika GPS Thales Mobile Mapper (2009).
 20. Jezioro Hańcza (ok. 304 ha). Wykonanie najnowszych pomiarów batymetrycznych, opracowanie surowych danych. Wyznaczenie aktualnej, maksymalnej głębokości najgłębszego jeziora w Polsce (2010-2011).
 21. Rzeka Martwa Wisła (Leniwka). Wykonanie sondażu hydroakustycznego. Opracowanie mapy batymetrycznej (2010).
 22. Rzeka Martwa Wisła (Wisła Gdańska). Wykonanie sondażu hydroakustycznego. Opracowanie mapy batymetrycznej (2010).
 23. Jezioro Śniardwy. Opracowanie projektu lokalizacji znaków kardynalnych na jeziorze Śniardwy (2011).
 24. Jezioro Starodworskie (ok. 8 ha).  Wykonanie sondażu hydroakustycznego (2011).
 25. Jezioro Hańcza. Badanie parametrów fizyko-chemicznych wody (2011).
 26. Jezioro Suskie (62 ha). Wykonanie sondażu hydroakustycznego, aktualizacja linii brzegowej, inwentaryzacja roślinności wynurzonej, badanie warstwy osadu naddennego, opracowanie mapy batymetrycznej, opracowanie parametrów morfometrycznych jeziora, opracowanie Numerycznego Modelu Terenu dna (2012).
 27. Jezioro Mamry. Obóz naukowy. Wykonanie sondażu hydroakustycznego. Inwentaryzacja podwodna (2015).
 28. Jezioro Wigry. Obóz naukowy. Wykonanie sondażu hydroakustycznego. Inwentaryzacja podwodna. Inwentaryzacja z wykorzystaniem BSL - drona (2016).
 29. Rzeka Narew. Twierdza Modlin - Spichlerz. Wykonanie pomiarów batymetrycznych. Poszukiwania zatopionych pojazdów i obiektów (2016).

Szczegółowy opis wykonanych prac i uzyskane wyniki przedstawione są w zakładce Zrealizowane projekty (dotychczas zamieszczono opisy wybranych prac, z czasem bedą dodawane kolejne projekty).

Copyright © DAP, Designed by INFEO.