Batymetria.pl

Jezioro Kortowskie 1999 - Rezultaty

Na podstawie wykonanego sondażu hydroakustycznego i opracowanych w dalszej kolejności surowych danych pomiarowych opracowano numeryczny model terenu dna (NMD).

Wykonano także mapę batymetryczną jeziora Kortowskiego.

 

Copyright © DAP, Designed by INFEO.