Batymetria.pl

Jezioro Kortowskie 1999 - Opracowanie danych

Opracowanie danych pomiarowych i wykonanie cyfrowej mapy głębokościowej

 

Po przeprowadzeniu terenowych pomiarów batymetrycznych na testowym obiekcie opracowano zebrane dane pomiarowe. Wyznaczona w czasie rzeczywistym przez satelitarny system pozycjonowania DGPS pozycja, wraz z pomiarami detekcji dna były zapisywane w kontrolerze echosondy w pliku tekstowym. Format pliku zawierający dane pomiarowe z obydwu systemów ma następującą postać:

 

GL,14155570,5345.841068,N,02026.553841,E

D1,14155510,  9.26,-16,  1,  0

Q1,14155510,Sv,   9.26

  pelagic:   0.00,  25.00,250

  bottom:   10.00,  -5.00, 75

W1,14155510

D1,14155540,  9.16,-13,  1,  0

Q1,14155540,Sv,   9.16

  pelagic:   0.00,  25.00,250

  bottom:   10.00,  -5.00, 75

W1,14155540

D1,14155570,  9.10,-16,  1,  0

Q1,14155570,Sv,   9.10

  pelagic:   0.00,  25.00,250

  bottom:   10.00,  -5.00, 75

W1,14155570

D1,14155600,  9.04,-15,  1,  0

Q1,14155600,Sv,   9.04

  pelagic:   0.00,  25.00,250

  bottom:   10.00,  -5.00, 75

W1,14155600

Dane zapisywane w pamięci kontrolera echosondy w trakcie sondażu.

 

Fragment powyższych danych tekstowych stanowi sekwencję cyklu jednosekundowego, zawierającego wyznaczoną pozycję w układzie WGS-84 oraz kilka pomiarów głębokości. Oprócz współrzędnych jednostki pływającej dane te zawierają podstawowe parametry systemu do pomiaru głębokości oraz wyniki sondażu dna. Podstawowe dane potrzebne do wykonania cyfrowej mapy głębokościowej są zaznaczone szarym tłem. Aby wyselekcjonować niezbędne do dalszego opracowania dane spośród kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy obserwacji opracowano program SONDA, korelujący w czasie dane z systemu pozycjonowania i systemu pomiaru głębokości, oraz ułatwiający w dużym stopniu proces opracowania obserwacji i przygotowujący dane wejściowe do programów, umożliwiających opracowanie cyfrowej mapy batymetrycznej. Po zastosowaniu programu SONDA otrzymano dane pomiarowe w następującej postaci:

   23  14155570  5345.841068  2026.553841  9.10

   24  14155670  5345.841320  2026.551499  8.86

   25  14155770  5345.841700  2026.549194  8.66

   26  14155870  5345.842129  2026.546918  8.38

   27  14155970  5345.842700  2026.544677  8.08

   28  14160070  5345.843284  2026.542407  7.84

   29  14160170  5345.843846  2026.540102  7.42

   30  14160270  5345.844374  2026.537770  7.18

   31  14160370  5345.844868  2026.535425  6.82

   32  14160470  5345.845278  2026.533037  6.44

   33  14160570  5345.845524  2026.530588  6.22

   34  14160670  5345.845717  2026.528130  6.00

   35  14160770  5345.845982  2026.525696  5.66

   36  14160870  5345.846345  2026.523287  5.40

   37  14160970  5345.846804  2026.520906  5.20

Gotowe dane obserwacyjne do opracowania mapy głębokościowej.

Uporządkowane dane zawierają w wierszu kolejno numer obserwacji, czas (w godzinach, minutach, sekundach), pozycję (B – długość geodezyjna, L – szerokość geodezyjna) oraz głębokość (w metrach). Dane w takiej postaci można łatwo importować do programów typu CAD, w celu tworzenia modelu przestrzennego DTM (Digital Terrain Model), oraz kreślenia warstwic obrazujących pionowe ukształtowanie terenu. Do opracowania cyfrowej mapy warstwicowej pomierzonego jeziora wykorzystano pakiet programów firmy Autodesk Inc.. Do opracowania danych pomiarowych, zarządzania dużą ilością pikiet z pomiarów sondażowych oraz wykreślenia warstwy linii brzegowej użyto programu AutoCad Map 2000 [Autodesk Inc., 1999]. Poniżej przedstawiono fragment obserwacji z drugiego etapu pomiarów.

Fragment obserwacji z drugiego etapu pomiarów.

Na podstawie wczytanych pikiet opracowano przestrzenną siatkę trójkątów, charakteryzującą powierzchnię dna zbiornika wodnego. Do opracowania danych wykorzystano pakiet AutoCAD Land Development Desktop [Autodesk Inc., 1999].

Siatka modelu części dna zbiornika wodnego.

 

Na podstawie siatki przestrzennej modelu dna pomierzonego jeziora utworzono izobaty
z cięciem 1 m.

Fragment mapy warstwicowej pomierzonego jeziora Kortowskiego.

Dokładność wyznaczenia pozycji w trakcie pomiarów batymetrycznych

Różnice współrzędnych pomiędzy prawdziwym torem łodzi (OTF post-processing) a torem określonym w czasie rzeczywistym techniką DGPS (SA OFF) przedstawiono na poniższym rysunku.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.