Batymetria.pl

Jezioro Kortowskie 1999 - Informacje ogólne

Jezioro Kortowskie

Jezioro o powierzchni niespełna stu hektarów (89.7 ha, Grudniewski, 1974; 94 ha, Choiński, 1991), leżące na terenie miasteczka studenckiego Kortowo, Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Pomiar batymetryczny jeziora wykonano w dniach 13 i 17.11.1999 przez zespół w składzie: Dariusz Popielarczyk, Rafał Gregorczyk (Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji).

Do pomiaru wykorzystano echosondę hydrograficzną Simrad EA 501P wyposażoną w przetwornik  o częstotliwości 200kHz, odbiornik satelitarny Ashtech Z-12 pracujący w trybie DGPS w oparciu o własną stację referencyjną założoną na dachu budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - zestaw do pomiarów batymetrycznych

Pomiar realizowano na podstawie profili pomiarowych zaprojektowanych w programie AutoCad. Nawigację w trakcie sondażu realizowano w programie Geolink PowerMap.

Przed wykonaniem pomiarów przeprowadzono kalibrację sondy ultradźwiękowej. Zbadano parametry wody oraz wyznaczono profil prędkości dźwięku w wodzie w części południowej i północnej zbiornika wodnego.

Po zakończeniu prac terenowych opracowano dane  pomiarowe i wykonano cyfrową mapę głębokościową.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.