Batymetria.pl

Jezioro Kamienne 2007 - Rezultaty

Wykonaie numerycznego modelu dna, wizualizacja . Mapa batymetryczna

Na podstawie zebranych i przetworzonych danych batymetrycznych Jeziora Kamienne opracowano numeryczny model dna jeziora oraz kanału dosyłowego. Wykorzystano oprogramowanie firmy ESRI – ArcView z nakładką 3D Analyst oraz Spatial Analyst. Na podstawie pozyskanych punktów wysokościowych w układzie współrzędnych „2000” wygenerowany został model TIN (Triangulated Irregular Network) oraz warstwice – linie o tej samej głębokości.

Numeryczny Model Dna wraz z warstwicami głębokości

Na rysunku przedstawiono Numeryczny Model Dna wraz z warstwicami głębokości. Cięcie izobar wynosi 1m. Dodatkowo wyinterpolowano izobatę o wartości -3.70 m w stosunku do górnego poziomu roboczego zbiornika górnego elektrowni szczytowo-pompowej.

NMD wraz z pikietami linii brzegowej.

Na rysunku przedstawiono Numeryczny Model Terenu dna, warstwice, oraz pikiety pomiarowe z inwentaryzacji linii brzegowej oraz skarpy wokół jeziora.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.