Batymetria.pl

Jezioro Kamienne 2007 - Wykonanie pomiarów

Pomiar batymetryczny jeziora oraz inwentaryzację linii brzegowej prowadzono równolegle w dniach 16-21.11.2007. Badania wykonał zespół w składzie: Dariusz Popielarczyk, Tomasz Templin, Adam Ciećko, Wojciech Jarmołowski,  Marcin Gryszko, Bartłomiej Oszczak, Rafał Gregorczyk (Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji). Prace wykonano przy współpracy z firmą GEOSERVEX S.C. z Bydgoszczy.

Pozycjonowanie satelitarne realizowano w oparciu o własną, lokalną stacje referencyjną. Użyto odbiorników GPS typu Ashtech Z-Surveyor oraz Ashtech Z-Xtreme. Stacja aktywna transmitowała korekcje i dane RTK w formacie DBN Ashtech. Rejestrowano także surowe obserwacje do obliczeń w trybie post-processing.

Schemat Zintegrowanego Zestawu Batymetrycznego przedstawiono na poniższym rysunku.

Antena odbiornika GPS i przetwornik echosondy zostały tak zamocowane na łodzi, aby leżały w jednej linii pionowej. Zatem wyznaczana pozycja anteny odbiornika GPS była pozycją horyzontalną przetwornika echosondy w tej samej jednostce czasu.

Sprzęt pomiarowy na jednostce pływającej.

 

Sposób umieszczenia anteny GPS i przetwornika echosondy.

Do nawigacji po profilach pomiarowych wykorzystano oprogramowanie firmy ArcMap v. 8.3 firmy ESRI Inc.. Podstawowe profile pomiarowe zaprojektowano w kierunkach Wschód-Zachód w odstępach
co 20 m. Wyznaczana w czasie rzeczywistym pozycja jednostki pływającej umożliwiła precyzyjną nawigację łodzi po wcześniej zaprojektowanych profilach pomiarowych. W trakcie pomiarów nawigację satelitarną realizowano, w zależności od zmienności ukształtowania dna zbiornika,
po profilach w odległościach od 5 do 20m.

Pomiary zrealizowano przy wykorzystaniu jednostki hydrograficznej „Orbita”.

Aparatura na jednostce pływającej „Orbita. Kontroler echosondy (po lewej). Nawigacja satelitarna na tle zaprojektowanych profili pomiarowych (po prawej).

Pomiar podstawowy realizowany w oparciu o profile pomiarowe zaprojektowane co 20 m. Na obszarze, gdzie odległość od poziomu lustra wody 162.20 m do dna nie przekraczała 5 m pomiar zagęszczano dodatkowymi profilami pomiarowymi. Aby zwiększyć szczegółowość sondażu oraz zebrać wiarygodne dane do tworzenia modelu przestrzennego dna linie profili dodatkowych projektowano prostopadle, promieniście lub pod zadanych kątem.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.