Batymetria.pl

Jezioro Kamienne 2007 - Informacje ogólne

Jezioro Kamienne – woj. zachodniopomorskie

Jezioro Kamienne (inne nazwy to Kamienno, Kamień) to rynnowe jezioro o długości ok. 2800 m (północ – południe) i maksymalnej szerokości ok. 600 m leżące na terenie Pojezierza Bytowskiego. Jezioro stanowi górny zbiorniki pierwszej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej „Żydowo”. Szacowana maksymalna powierzchnia przy górnym poziomie lustra wody (162.20 m) to 99 ha, zaś minimalna to 78.5ha (przy poziomie lustra wody 158.50 m).

Głównym celem projektu było precyzyjne obliczenie objętości wody oraz pojemności użytkowej jeziora Kamienne wraz z kanałem na podstawie aktualnych pomiarów geodezyjnych i satelitarnych linii brzegowej oraz współczesnego sondażu hydroakustycznego.

Pomiar batymetryczny jeziora oraz inwentaryzację linii brzegowej prowadzono równolegle w dniach 16-21.11.2007. Badania wykonał zespół w składzie: Dariusz Popielarczyk, Tomasz Templin, Adam Ciećko, Wojciech Jarmołowski,  Marcin Gryszko, Bartłomiej Oszczak, Rafał Gregorczyk (Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji). Prace wykonano przy współpracy z firmą GEOSERVEX S.C. z Bydgoszczy.

Do pomiaru wykorzystano echosondę hydrograficzną Simrad EA 501P wyposażoną w przetwornik  o częstotliwości 200kHz, odbiorniki satelitarne Ashtech Z-Xtreme, pracujące w trybie RTK w oparciu o własną stację referencyjną, odbiorniki Thales Mobile Mapper, tachimetr Leica TC-605.

Pomiar realizowano na podstawie profili pomiarowych zaprojektowanych w programie ESRI – ArcView.

Przed wykonaniem pomiarów przeprowadzono kalibrację sondy ultradźwiękowej. Zbadano parametry wody oraz wyznaczono profil prędkości dźwięku w wodzie.

Po zakończeniu prac terenowych opracowano surowe dane batymetryczne, obliczono poprawki do pomiarów głębokości ze względu na różnice poziomu lustra wody, uwzględniono poprawki głębokości ze względu na szerokość przetwornika echosondy i nachylenie dna. Na podstawie ostatecznych danych pomiarowych opracowano Numeryczny Model Dna, wykonano cyfrową mapę głębokościową oraz wykonano obliczenia objętości jeziora.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.