Batymetria.pl

Jezioro Warszyn 2002 - Rezultaty

Po pomiarach opracowano mapę batymetryczną dna twardego jeziora Warszyn.

Wykonano rozkłady zawartości tlenu w wodzie.

Opracowano także rozkład różnic temperatury wody przy dnie i przy powierzchni.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.