Batymetria.pl

Jezioro Warszyn 2002 - Przygotowania

Przed pomiarami batymetrycznymi przygotowano i skalibrowany system hydrograficzny. Do pomiarów wykorzystano echosondę Simrad EA501P 200kHz.

Do nawigacji satelitarnej w czasie rzeczywistym wykorzystano odbiorniki pracujące techniką RTK. Założono własną, lokalną stację referencyjną (Ashtech Z-12, radiomodemy Satelline 3AS).

Copyright © DAP, Designed by INFEO.