Batymetria.pl

Jezioro Warszyn 2002 - Wykonanie pomiarów


Sondaż hydroakustyczny prowadzono w oparciu o zaprojektowane wczesniej profile pomiarowe.

Pomiary wykonywano z wykorzystaniem hydrograficznej łodzi Orbita

Po wykonaniu części batymetrycznej, dodatkowo wykonano badania wody. Próby pobierano we wczesniej zaprojektowanych punktach wykorzystując pozycjonowanie GPS w czasie rzeczywistym oraz podkład mapowy widoczny na ekranie komputera.

W trakcie badania jeziora przeprowadzono pomiary temperatury przy dnie i przy powierzchni, pobrano próby wody, oraz ze względu na charakter dna pobrano próbki osadów do badań laboratoryjnych.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.