Batymetria.pl

Jezioro Hańcza 2010-2011 - Przygotowania

Przed przystąpieniem do pomiarów jeziora Hańcza przeanalizowano archiwalne materiały dotyczące tego zbiornika. Analizujac plan batymetryczny wykonany przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, jako pierwszy etap prac wybrano środkową częśc akwenu. Celem pierwszego etapu był sondaż hydroakustyczny oraz dokładne określenie obszaru o największych wartosciach głębokosci.

Plan batymetryczny jeziora Hańcza IRŚ

Podstawowe profile pomiarowe zaprojektowano w kierunkach wschód zachód w odległościach 40 metrów jeden od drugiego.

Przed pomiarami batymetrycznymi wykonano pomiary parametrów wody sondą CTD YSI 600R. Pomierzono profil temperatury do głebokości 60 metrów (zasięg kabloliny CTD).

 

 Profil temperatury wody

Na podstawie parametrów wody, wyznaczonych na każdy metr głebokości (na profilu 60 metrowym), wyznaczono profil prędkości dźwięku w wodzie.

Profil prędkości dźwięku w wodzie

Copyright © DAP, Designed by INFEO.