Batymetria.pl

Jezioro Hańcza 2010-2011 - Wykonanie pomiarów

Pomiar batymetryczny na jeziorze Hańcza był realizowany w kilku etapach.

Międzynarodowy zespół pracowników i studentów z Unwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

W trakcie sondażu hydroakustycznego szczególą uwagę zwrócono na najgłębszy fragment jeziora:

                                              

Copyright © DAP, Designed by INFEO.