Batymetria.pl

Obóz batymetryczny Mamry 2015 - Przygotowania

Przed rozpoczęciem pomiarów batymetrycznych zespół zwodował i wyposażył łódź motorową w niezbędną aparaturę pomiarową GNSS i SBES.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.