Batymetria.pl

Obóz batymetryczny Mamry 2015 - Informacje ogólne

Jezioro Mamry znajduje się  w północnej części Pojezierza Mazurskiego, na Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro Mamry od południowej części połączone jest wąskimi przejściami z jeziorem Kirsajty. Od południowo-wschodniej strony połączone jest przesmykiem Kalska Bramka z jeziorem Święcajty. 

Mamry jest typowym polodowcowym jeziorem moreny dennej, wypełniającym zagłębienia terenu utworzone w wyniku rzeźbotwórczej działalności lądolodu. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą dna i dość dobrze rozwiniętą linią brzegową, której długość wynosi 34 km. Powierzchnia jeziora wynosi ok. 2504 ha. Jego długość wynosi 7,6 km, a szerokość sięga 5,2 km. Największe głębokości występują od części centralnej jeziora w kierunku północy. Jezioro Mamry, jako typowe jezioro morenowe ma wiele płycizn, a jego średnia głębokość wynosi ok. 11,9 m. Na jeziorze znajduje się kilka wysp, które objęte są ochroną ze względu na cenne siedliska ptaków. Największa z nich nosi nazwę Upały i znajduje się w zachodniej części jeziora. Płycizna znajdująca sie na południe od wyspy jest pozostałością po przesmyku lądowym, który 300 lat temu łączył wyspę z lądem. 

Jezioro Mamry jest obszarem niezwykle bogatym pod względem przyrodniczym i turystycznym, ze względu na mało zagospodarowane i zalesione brzegi tworzące przepiękne krajobrazy. 

Copyright © DAP, Designed by INFEO.