Batymetria.pl

Narew Twierdza Modlin 2016 - Wykonanie pomiarów

W pierwszej kolejności naukowcy wykonali podstawowy pomiar batymetryczny fragmentu Narwi od mostu do ujścia rzeki do Wisły.

Dzięki temu opracowano aktualny, dokładny model kształtu dna rzeki. Następnie, wykorzystując echosondę oraz sonar holowany określono współrzędne nietypowych obiektów znajdujących się na dnie pomierzonego akwenu. Najciekawsze wyniki uzyskano w bezpośrednim sąsiedztwie ruin Spichlerza.

Zidentyfikowano kilkadziesiąt sygnałów na echogramach - obrazach z systemu hydroakustycznego, wskazujących na zatopione obiekty na dnie rzeki. Odnalezione cele mają różne rozmiary, największe wystają nad dno nawet do wysokości 1.70 m.

Wstępne obrazy sonarowe wskazują, iż część obiektów mogą stanowić zatopione łodzie oraz pojazdy. Aby dokładnie zidentyfikować charakter zatopionych elementów należy przeprowadzić inwentaryzację nurkową. Prace wykonywano przy współpracy zespołu z Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.