Batymetria.pl

Narew Twierdza Modlin 2016 - Przygotowania

Celem wspólnych badań poszukiwawczych na akwenie rzeki Narwi przy ujściu do rzeki Wisły była identyfikacja miejsc zatopienia pojazdów i obiektów na dnie rzeki pomiędzy ruinami Spichlerza oraz Twierdzą Modlin. Do odnalezienia zatopionych obiektów oraz do określenia dokładnych współrzędnych naukowcy z Olsztyna wykorzystali Zintegrowany System Batymetryczny. Podstawowe elementy systemu pomiarowego to: satelitarny system pozycjonowania jednostki hydrograficznej GNSS, cyfrowa sonda ultradźwiękowa, sonar holowany, specjalistyczne oprogramowanie oraz jednostka pływająca do prac hydrograficznych i inżynierii wodnej. 

                                                  

Copyright © DAP, Designed by INFEO.