Batymetria.pl

Jezioro Suskie 2012 - Rezultaty

Model przestrzenny pikiet pomiarowych zebranych w trakcie sondażu hydroakustycznego.

Numeryczny Model Terenu dna jeziora Suskiego.

Mapa warstwicowa.

Model przestrzenny warstwy osadu.

Na podstawie pomiarów batymetrycznych przeprowadzonych w roku 2012 opracowano najnowsze parametry morfometryczne jeziora Suskiego.

Dane morfometryczne jeziora Suskiego.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.