Batymetria.pl

Jezioro Suskie 2012 - Wykonanie pomiarów

Pomiar batymetryczny jeziora Suskiego oraz inwentaryzację linii brzegowej przeprowadzono równolegle w dniach 14-15.11.2012. Badania wykonał zespół Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM w Olsztynie w składzie: Dariusz Popielarczyk, Tomasz Templin, Arkadiusz Tyszko.

Pomiary głębokości wykonano za pomocą echosond: Simrad EA501P (200 kHz) oraz Reson NS515 (33/200 kHz). Pomiary prędkości dźwięku w wodzie: CTD YSI 600R.

Pozycjonowanie GNSS realizowano w oparciu o system ASG-EUPOS. Wykorzystane odbiorniki satelitarne: Topcon HiperPRO, Trimble R8.

Aktualizacja linii brzegowej i roślinności wynurzonej.

Pomiary głębokości. Echogram z sondy Reson NS515.

Echogram z sondy Simrad EA501P - najgłębsze miejsce jeziora Suskiego.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.