Batymetria.pl

Bug 2024 - Informacje ogólne

Rzeka Bug w górnym odcinku w okolicach miejscowości Siemiatycze. Pomiary batymetryczne wykonano wysokorozdzielczym systemem wielowiązkowym MBES Reson T50 P. Pozycjonowanierealizowano za pomocą geodezyjnego odbiornika GNSS Trimble SPS 855. System inercjalny INS IXBlue Hydrins. Do wyznaczenia profilu prędkości dźwięku w wodzie wykorzystano miernik miniSVP firmy Valeport. System hydrograficzny był zamontowany na łodzi batymetrycznej Orbita.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.