Batymetria.pl

Opracowanie danych batymetrycznych

Opracowanie surowych danych pomiarowych

Po przeprowadzeniu terenowej kampanii pomiarowej na zbiorniku wodnym można przystąpić do opracowania zarejestrowanych danych batymetrycznych. Dane z sondażu hydroakustycznego wzdłuż poszczególnych profili pomiarowych zapisywane są jako echogramy w postaci plików binarnych zawierających następujące dane: obraz echogramu zarejestrowany w celu wydruku w warunkach biurowych, ponadto głębokości, pozycja oraz podstawowe ustawienia echosondy. Echogramy wykorzystane są także do szczegółowej analizy i porównania cyfrowych danych z profilami dna.

Jezioro Kamienne. Okolice ujścia kanału dosyłowego do zbiornika górnego

Zaznaczony profil odpowiada profilowi dna z powyższego echogramu

Do opracowania surowych danych z pomiaru, filtracji, wprowadzania korekcji wykorzystywane są autorskie aplikacje Echo Konwerter oraz EchoWiu.

 

Filtracja surowych danych głębokościowych w aplikacji Echo Wiu

Powyższe aplikacje umożliwiają korelowanie w czasie danych z systemu pozycjonowania i systemu pomiaru głębokości, oraz ułatwiają w dużym stopniu proces opracowania obserwacji. Aplikacje przygotowują także dane wejściowe do programów, umożliwiających opracowanie cyfrowej mapy batymetrycznej. Po zastosowaniu programu otrzymano dane pomiarowe w następującej postaci:

	54,02669633	16,73225417	-8,35 
	54,02669433	16,73226258	-8,35 
	54,02669067	16,73227975	-8,35 
	54,0266875	16,73229742	-8,33 
	54,02668467	16,7323155	-8,33 
	54,02668225	16,73233408	-8,33 
	54,02668017	16,732353	-8,33 
	54,02667833	16,73237217	-8,32 
	54,02667667	16,73239167	-8,32 
	54,02667517	16,7324115	-8,24 
	54,02667375	16,7324315	-8,31 
	54,02667242	16,73245175	-8,23 
	54,026671	16,73247233	-8,31 

Opracowane dane pomiarowe

Uporządkowane dane zawierają w wierszu kolejno pozycję (B – długość geodezyjna, L – szerokość geodezyjna) oraz głębokość (w metrach).

Na podstawie powyższych danych wykonuje się numeryczny model terenu dna.

Numeryczny model terenu dna

Copyright © DAP, Designed by INFEO.