Batymetria.pl

Batymetria

Aby móc zobrazować dno zbiornika wodnego, czy to w postaci mapy batymetrycznej czy w postaci cyfrowego modelu przestrzennego, musimy posiadać zbiór równomiernie rozłożonych na powierzchni dna punktów o znanych parametrach określających ich położenie przestrzenne. W przypadku pikiet pomiarowych z sondażu hydroakustycznego jest to odległość od poziomu lustra wody do dna, czyli głębokość, z przypisaną do niej pozycją.

W Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opracowano i wdrożono technologię zintegrowanych pomiarów batymetrycznych, umożliwiającą nawigację jednostki pływającej po wcześniej zaprojektowanych profilach, badania kształtu dna zbiornika, zbieranie danych do obliczeń objętości mas wodnych oraz tworzenie map batymetrycznych naturalnych i sztucznych śródlądowych zbiorników wodnych.

Dariusz Popielarczyk

Copyright © DAP, Designed by INFEO.