Batymetria.pl

Jezioro Guzianka Mała

4.2.20. Jezioro Guzianka Mała

4.2.20.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

 

4.2.20. Jezioro Guzianka Mała

 

Jezioro Buziaka Mała jest niewielkim zbiornikiem o powierzchni zwierciadła wody 36,8 ha. Jest to wydłużony akwen od południa łączący się płytkim przewężeniem z jeziorem Guzianka Duża, a od zachodu śluzą z jeziorem Bełdany. Jezioro podzielone jest na dwie części rozdzielone przez małą, zadrzewioną wysepkę. Część w okolicy śluzy jest płytka, mało atrakcyjna i służy głównie jako część szlaku żeglugowego do portu Ruc iane - Nidai dalej na jezioro Nidzkie. Druga część, znajdująca się na północy za wyspą, jest atrakcyjnym miejscem z punktu widzenia turysty.

Dno akwenu jest mało urozmaicone. Głębokość średnia wynosi 2,7 m.[1] Zbiornik nie posiada żadnych cieków powierzchniowych. Jest jeziorem przepływowym. Jej wody zasilane są przez jezioro Guzianka Wielka, a odpływają przez śluzę i jaz do położonych znacznie niżej Bełdanów.

Brzegi jeziora są wysokie, pagórkowate i miejscami strome. W całości otoczone są lasami Puszczy Piskiej. Roślinność wodna porasta prawie całą długość linii brzegowej. Wzdłuż brzegu spoczywa tu wiele zatopionych drzew i gałęzi.

Nad jeziorem nie ma żadnych wsi ani ośrodków wypoczynkowych.

Dla jeziora Guzianka Mała przeanalizowano jedną mapę (plan głębokościowy).

 

4.2.20.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Rysunek 90. Plan głębokościowy jeziora Guzianka Mała

Źródło:Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Jezioro Guzianka Mała należy do jezior płytkich. Według danych na głębokościowym planie średnia głębokość zbiornika wynosi 2,7 m. Głębokość maksymalna, jaką można odnotować na planie, wynosi 13,3 m. Miejsce to znajduje się w części północnej akwenu. Krańce wschodnie i zachodnie charakteryzują się mała głębokością. W części południowej, gdzie znajduje się przejście na jezioro Guzianka Duża głębokość nie przekracza 2,5 m.

Do opisu charakterystyki głębokościowej jeziora poza opisem miejsc o charakterystycznej wartości głębokości, wykorzystano również izobaty, a także stopniowanie kolorystki mapy. Na mapie przedstawiono linie łączące kolejno miejsca o głębokościach 1 m, 2,5 m, 5 m, 7,5 m oraz 10 m.

Na mapie brak informacji na temat wysp znajdujących się na obszarze zbiornika, na temat zatok występujących na akwenie, a także brak danych na temat roślinności przybrzeżnej oraz ukształtowania terenu wokół zbiornika wodnego.

Danymi, które można znaleźć na analizowanej mapie są informacje na temat występującej w wokół akwenu roślinności. Według planu, prawie cały akwen otoczony jest lasem. Ponadto w zachodniej części jeziora znajduje się Śluza Bełdany łącząca jezioro Guzianka Mała z jeziorem Bełdany.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.