Batymetria.pl

Jezioro Guzianka Duża

4.2.21. Jezioro Guzianka Duża

4.2.21.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004


Kotwica

4.2.21. Jezioro Guzianka Duża

Jest to jezioro leżące w obrębie Mazursiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie Rucianego – Nidy. W północnej części przewężeniem łączy się z jeziorem Guzianka Mała, natomiast w południowym fragmencie jeziora znajduje się wylot kanału, którym można przepłynąć na jezioro Nidzkie. Powierzchnia akwenu wynosi 59,6 ha.

Guzianka Duża jest zbiornikiem o bardzo rozwiniętej linii brzegowej oraz urozmaiconej rzeźbie dna. Średnia głębokość akwenu to 6,5 m.[1] Brzegi jeziora są na ogół wysokie i strome, otoczone lasami Puszczy Piskiej. Tylko w południowo – zachodniej części obrzeża akwenu są płaskie. Linia brzegowa zbiornika wodnego jest średnio zarośnięta. Przybrzeżne partie akwenu usłane są powalonymi drzewami, pniakami i gałęziami. U południowo – zachodnich brzegów leży miejscowość Ruciane – Nida.

Dla jeziora przeanalizowany został plan głębokościowy.


Kotwica
4.2.21.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004


Rysunek 91.Plan głębokościowy jeziora Guzianka Duża

Źródło:Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe, IRŚ, Olsztyn 2004


Jezioro składa się z dwóch głębszych części połączonych płytkim przesmykiem. Średnia głębokość akwenu wynosi około 6,5 m. Największe głębokości występują w północnej części akwenu. Maksymalna głębokość wynosi około 25,5 m i znajduje się na wprost od przewężenia łączącego jezioro z jeziorem Guzianka Mała. W części południowej zbiornika głębokość nie przekracza 8,5 m. Przewężenie łączące część północną i południową jeziora jest obszarem płytkim. Głębokość nie dochodzi tam do 2,5 m.

Na mapie batymetrycznej jeziora Guzianka Duża w jasny i widoczny sposób oznaczone są różnice w głębokościach w poszczególnych miejscach zbiornika wodnego. Mapa posiada sieć izobat, co 2,5 m. Dodatkowe zastosowanie zróżnicowania kolorystycznego pozwala na prostą lokalizację poszczególnych miejsc na mapie akwenu.

Brak informacji na temat wysp, zatok, roślinności przybrzeżnej oraz ukształtowaniu brzegów jeziora. Znaleźć można dane odnośnie roślinności otaczającej akwen. Od północy, zachodu i wschodu jezioro otoczone lasami Puszczy Piskiej. Od strony południowej brzeg pokryty mokradłami porośniętymi trawą i krzakami. Brak informacji na temat miejscowości znajdujących się na obrzeżach zbiornika wodnego.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.