Batymetria.pl

Jezioro Szymon

4.2.11. Jezioro Szymon

4.2.11.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

4.2.11.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

4.2.11.3. Mapa topograficzno – turystyczna „Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna” skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

 

 

 

4.2.11. Jezioro Szymon

 

Jezioro Szymon położone jest na trasie żeglugowej Mikołajki – Giżycko, około 8 km na południowy - wschód od Rynu. Od zachodu Kanałem Mioduńskim łączy się z jeziorem Kotek, a od północnego – wschodu Kanałem Szymońskim z jeziorem Szymoneckie, będącym południową częścią jeziora Jagodne. Głównym dopływem zbiornika jest Kanał Szymoński. Jednak zbiornik zasilany jest także przez sześć rowów melioracyjnych.

Jezioro charakteryzuje regularny, zbliżony do okręgu kształt. Jest bardzo płytkim zbiornikiem w całości porośniętym roślinnością wodną. Średniagłębokość wynosi 1,1 m.

Akwen posiada mało urozmaicone dno z grubą warstwą osadów dennych. Powierzchnia jeziora wynosi 154,0 ha.

Linia brzegowa zbiornika jest słabo rozwinięta. Ponadto akwen posiada płaskie, trudno dostępne i podmokłe brzegi. Otoczony jest przez mało żyzne grunty orne i łąki.       

W odległości jednego kilometra od zbiornika wodnego znajdują się zabudowania wsi Mioduńskie, Matuszek i Szymonka.

Dla jeziora Szymon przeanalizowano trzy mapy (jeden plan głębokościowy, jedna mapa turystyczna oraz jedna mapa topograficzno – turystyczna).

 


 

4.2.11.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Rysunek 71.Plan głębokościowy jeziora Szymon

Źródło:Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Na planie charakterystyka batymetryczna jeziora przedstawiona została za pomocą dwóch izobat. Wartości, które przyjmują izobaty to kolejno 1 m i 2 m. Wskazane zostały także miejsca o charakterystycznej wielkości głębokości. Ilość ich wynosi jedynie dwa. Pierwszy z nich, wskazujący miejsce o największej głębokości w wysokości 2,9 m znajduje się w części centralnej. Drugi natomiast, o wartości 2,4 m leży niedaleko brzegów południowo – zachodniej części akwenu.

Akwen w całości otoczony jest szerokim pasem sitowia. Brzegi jeziora z każdej strony pokryte są mokradłami i łąkami. Na wschodzie znajduje się wejście do kanału Szymońskiego, na południowym – zachodzie natomiast wejście do kanału Mioduńskiego.

Wokół jeziora przedstawione są zabudowania, jednak mapa nie zawiera informacji na temat ich funkcji bądź przeznaczenia. Na północnym – wschodzie znajduje się miejscowość Szymonki. Na zachodnim brzegu miejscowość Mioduńskie, na południowo – zachodnim  z kolei Mateuszek.

 

4.2.11.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Rysunek 72.Mapa turystyczna jeziora Szymon

Źródło: Ziemia Giżycka skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Batymetria jeziora opisana została tylko poprzez wskazanie jednego miejsca o charakterystycznej wartości głębokości. Wartość ta wynosi 2,9 m. Obszar ten stanowi najgłębsze miejsce akwenu i znajduje się w jego centralnej części.

Jezioro nie posiada żadnych wysp ani półwyspów. Obrzeża akwenu pokrywają w całości łąki i tereny podmokłe. Strefa przybrzeżna pokryta jest szuwarami.

Przez jezioro przebiega szlak żeglarski i kajakowy. Oba przebiegają z północy, od kanału Szymońskiego, przez centralną część jeziora, na kanał Mioduński, którym dopływa się na jezioro Tałtowisko.

Wokół jeziora nie znajdują się żadne obiekty użyteczności publicznej.

 

4.2.11.3. Mapa topograficzno – turystyczna „Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna” skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

 

Rysunek 73.Mapa topograficzno – turystyczna jeziora Szymon

Źródło: Wielkie Jeziora Mazurskie. Część Północna skala 1:50 000, WZKart, Warszawa 2001

 

Na mapie znajdują się dwie izobaty opisujące charakterystykę głębokościową jeziora. Mają one wartości kolejno 1 m i 2 m. Ponadto na akwenie znajduje się jedno miejsce o charakterystycznej wartości głębokości. Głębokość wynosi tam 2,9 m i obszar ten stanowi miejsce o największej głębokości zbiornika.

Linia brzegowa jeziora w całości porośnięta jest roślinnością wodną. Tereny na obrzeżach akwenu pokryte są łąkami i mokradłami.

Najbliższe obiekty użyteczności publicznej takie jak restauracje, kampingi czy ośrodki zdrowia znajdują się w miejscowości Szymona. Nie leży ona jednak bezpośrednio nad brzegiem jeziora.

 

Copyright © DAP, Designed by INFEO.