Batymetria.pl

Jezioro Ryńskie

4.2.14. Jezioro Ryńskie

4.2.14.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

4.2.14.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

4.2.14. Jezioro Ryńskie

 

Jezioro Ryńskie leży na północ od Tałt. W zasadzie stanowi ono jedną całość z jeziorem Tałty, ale w wyniku umownego podziału wyodrębniono dwa jeziora. Akwen ten jest najgłębszym zbiornikiem Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W najgłębszym miejscu osiąga wartość 51 m. Zbiornik zasilany jest wodami sześciu dopływów. Największy z nich to dopływ z jeziora Notyst.

Jezioro posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową. Na obszarze zbiornika występują liczne zatoczki, cyple i półwyspy. Najbardziej znana jest zatoka Rumianek. Nosi ona też nazwę „mazurski fiord”. Otoczona jest wysokimi, zalesionymi skarpami, a swoim kształtem przypomina wcinający się na kilkaset metrów w głąb lądu fiord. Na akwenie znajdują się także trzy wyspy. Największa, o nazwie Duża Wyspa,leży w pobliżu wsi Wejdyki.

Obrzeża jeziora są wysokie i strome. W większości pokryte są polami uprawnymi i obszarami leśni. Dostęp do brzegów jeziora jest miejscami utrudniony. Strefa przybrzeżna porośnięta jest poprzerywanym pasem roślinności wodnej.

Do jeziora przylegają trzy wsie. Miejscowość Wejdyki znajduje się w części centralnej zachodniego brzegu. Na wschodnim brzegu jeziora na półwyspie Mrówki znajduje się wieś Mrówki, a dalej w kierunku Rynu miejscowośc Rybical.

Przez jezioroprowadzi część szlaku Żeglugi Mazurskiej.

 

4.2.14.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

 

 

Rysunek 78.Plan głębokościowy jeziora Ryńskie

Źródło:Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe, IRŚ, Olsztyn 2004

 

Batymetria jeziora przedstawiona została za pomocą izobat. Charakterystyka głębokości jeziora podobna jest do tej jeziora Tałty. Największe zagęszczenie izobat występuje wzdłuż brzegów jeziora, co oznacza, że obszary te szybko przybierają na głębokości. Zagęszczenie największych głębokości nie występuje wzdłuż całego jeziora jak to było w przypadku jeziora Tałty, lecz tylko w jego centralnej części. Wartości poziomu wody sięgają tam dużo powyżej 30 m. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi 50,5 m i znajduje się na wysokości miejscowości Wejdyki. Krańce północne i południowe akwenu nie przekraczają 25 m. Na jeziorze znajduje się tylko jedno miejsce, w którym głębokość spada poniżej 2 m. Znajduje się ono przy zachodnim brzegu na wysokości miejscowości Mrówki.

Na mapie oznaczono trzy wyspy. Dwie z nich znajdują się w części centralnej zbiornika, natomiast trzecia najmniejsza u południowo – wschodnich brzegów. Wyspa położona przy zachodnim brzegu, przy miejscowości Wejdyki, odznacza się znacznie większą powierzchnia niż dwie pozostałe. Na mapie nie podane zostały informacje odnośnie nazewnictwa wysp. Na próżno szukać też na mapie nazw zatok i półwyspów jeziora.

Wzdłuż północno – zachodnich brzegów, do miejscowości Wejdyki ciągną się strome skarpy. Znaleźć je można także na północno – wschodnim brzegu, na południe od Rynu i w okolicy miejscowości Mrówki. Obrzeża zbiornika wodnego pokryte są głównie łąkami i polami. Linia brzegowa porośnięta jest poprzerywanymi pasami roślinności wodnej.

 

4.2.14.2. Mapa turystyczna „Ziemia Giżycka” skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Rysunek 78.Mapa turystyczna jeziora Ryńskie

Źródło: Ziemia Giżycka skala 1:100 000, OPGK Białystok, Białystok 1995

 

Na jeziorze przedstawiony został tylko jeden punkt o charakterystycznej wartości głębokości. Znajduje się on na północnym krańcu jeziora, przy miejscowości Ryn. Jego wartość wynosi 20,2 m. Głębokość ta uchodzi na danej mapie za największą na obszarze jeziora.

Na mapie ukazano położenie dwóch wysp. Obie leżą w centralnej części zbiornika, niedaleko miejscowości Rybical. Według mapy, większa z nich częściowo pokryta jest łąkami. Nie podane zostały nazwy własne omawianych obiektów. Na mapie nie znajdzie się również nazw zatok i półwyspów akwenu.Obrzeża jeziora w części północnej i południowej po zachodniej stronie są strome. Brzegi porastają głównie lasy i łąki. Obszary leśne znaleźć można na południowym – wschodzie na północ od miejscowości Mrówki, na północnym – zachodzie, na północ od miejscowości Wejdyki oraz w okolicy wsi Notyst Wielki. Przy miejscowości Rybical znajduje się niewielki obszar terenów podmokłych.

Mapa turystyczna przedstawia dodatkowo obiekty użyteczności publicznej, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Można znaleźć tu informacje na temat hotelu, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, kampingów, przystani żeglarskich, sklepów czy też leśniczówek. Najwięcej miejsc tego typu znajduje na północy jeziora, przy miejscowości Ryn.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.