Batymetria.pl

Analiza opracowań geodezyjnych

4.3. Analiza opracowań geodezyjnych

4.3.1. Jezioro Święcajty

4.3.2. Jezioro Mamry

4.3.3. Jezioro Kirsajty

4.3.4. Jezioro Dargin

4.3.5. Jezioro Łabap

4.3.6. Jezioro Dobskie

4.3.7. Jezioro Kisajno

4.3.8. Jezioro Niegocin

4.3.9. Jezioro Boczne

4.3.10. Jezioro Jagodne

4.3.11. Jezioro Szymon

4.3.12. Jezioro Tałtowisko

4.3.13. Jezioro Tałty

4.3.14. Jezioro Ryńskie

4.3.15. Jezioro Mikołajki

4.3.16. Jezioro Śniardwy

4.3.17. Jezioro Roś

4.3.18. Jezioro Bełdany

4.3.19. Jezioro Guzianka Mała

4.3.20. Jezioro Guzianka Duża

4.3.21. Jezioro Nidzkie

4.3. Analiza opracowań geodezyjnych

W niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie wykaz pokryć mapowych dla poszczególnych jezior obszaru Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przedstawione poniżej opracowania pochodzą w głównej mierze z informacji, jakie uzyskano w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

 

4.3.1. Jezioro Święcajty

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1972,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna mapy na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1:26 000, aktualność mapy na rok 2005 .

 

4.3.2. Jezioro Mamry

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1982

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1972,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna mapy na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1:26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.3. Jezioro Kirsajty

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1982

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1972,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna mapy na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1:26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.4. Jezioro Dargin

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1982

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1972,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna mapy na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1:26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.5. Jezioro Łabap

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1982

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1972,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna mapy na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1:26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.6. Jezioro Dobskie

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1982

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1972,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna mapy na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1:26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.7. Jezioro Kisajno

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1982

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna mapy na rok 1972,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna mapy na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1:26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.8. Jezioro Niegocin

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- częściowe pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.9. Jezioro Boczne

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.10. Jezioro Jagodne

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.11. Jezioro Szymon

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.12. Jezioro Tałtowisko

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.13. Jezioro Tałty

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.14. Jezioro Ryńskie

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.15. Jezioro Mikołajki

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.16. Jezioro Śniardwy

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.17. Jezioro Roś

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.18. Jezioro Bełdany

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.19. Jezioro Guzianka Mała

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.20. Jezioro Guzianka Duża

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

 

4.3.21. Jezioro Nidzkie

 

- opracowane podkłady kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie „1965”,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:25 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1982,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1965”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:50 000 w układzie „1992”, aktualność topograficzna map na rok 1998,

- pełne pokrycie mapami w skali 1:100 000 w układzie „GUGiK 80”, aktualność topograficzna map na rok 1971,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:50 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:100 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie mapami wojskowymi w skali 1:250 000 w układzie „WGS 84”,

- pełne pokrycie kolorowymi zdjęciami PHARE w skali 1:26 000 z lat 1996 - 1999,

- całkowite pokrycie ortofotomapą, zdjęcia czarno – białe w skali 1: 26 000, aktualność mapy na rok 2005.

Copyright © DAP, Designed by INFEO.